شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل

در این فایل، شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل به صورت پولیگونی موجود است. این شهرستان، در استان اصفهان واقع شده است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی